9/11

Der er mange gode grunde til at beskæftige sig med hændelserne 11. september 2001, men her et par af de helt overordnede:

  • For det første blev 2992 mennesker inklusiv de formodede flykaprere slået ihjel.
  • Hændelserne er aldrig blevet underlagt en kriminalteknisk efterforskning og efterfølgende behandlet af en domstol.
  • Efterforskningen af tårnenes fulgte ikke de nationale standarder, der bør følges. Standarden for efterforskningen er beskrevet i NFPA 921.
  • Omkring 70% af de efterladtes spørgsmål til de officielle forklaringer er ALDRIG blevet besvaret.
  • Hændelserne den 9. september 2001 er blevet brugt til at forsvare krigsdeltagelse i Afghanistan, Irak samt generelt i kampen mod terror og har derfor haft afgørende og gigantisk betydning for den udenrigspolitiske dagsorden i verden efter 11. september 2001.
  • En lang række vidneudsagn er blevet ignoreret eller fordrejet i de officielle undersøgelser.
  • Bygningernes kollaps bærer præcis de samme karakteristika, der kan ses når bygningerne nedrives med forsæt.


Der er mange andre gode grunde til at undersøge hvad der skete, men ovenstående argumenter er i min optik mere end rigeligt...


Overordnet problematik

Er den officielle forklaring plausibel og hvilke argumenter kan der fremføres for at rejse berettiget tvivl om den officielle forklaring?
Hvordan kan tårnenes og bygning 7s kollaps forklares?

Underordnede problematikker
Lever den officielle undersøgelse op til de krav der er til undersøgelse af brande og eksplosioner?
Tåler den officielle undersøgelse en videnskabelig granskning?
Kan der fremsættes alternative hypoteser for begivenhederne, der er mere plausible?
Hvilken betydning har bygnings 7's frie fald for den officielle forklaring?
På hvilken måde skildres hændelserne og forklaringerne i medierne - dels traditionelle mainstreammedier, men også på nettet?
Er NIST (der forestod undersøgelserne af tårnenes kollaps) at sammenligne med en uafhængig forskningsinstitution?
Hvilke beviser, der støtter den officielle forklaring er fremlagt?
Hvilke beviser, der støtter den officelle forklaring hemmeligholdes - og hvorfor?
Hvilke spørgsmål der udfordrer den officielle teori er ikke blevet fremlagt og/eller besvaret?
Hvem kunne profitere (det være sig økonomisk, politisk med videre) på hændelserne den 11. september 2001?
Havde nogen forhåndsviden om angrebene?
Hvorfor gik der så lang tid før det amerikanske luftvåben reagerede på de passagerfly der var ude af kurs i det mest sikrede ludtrum i verden?
Hvilke beviser findes der for den alternative hypotese, der antager at bygningernes kollaps er et resultat af kontrolleret nedrivning?
Hvilken af de to forklaringer/hypoteser er bedst bakket op videnskabeligt?Hvordan kan det være at tilhængere af teorien om kontrolleret nedrivning ofte (og især i de 'gamle' medier) omtales nedsættende som konspirationsteoretikere på linje med kreationister, sølvpapirshatte og endda holocaustfornægtere?